راهنمای نگارش و ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

الف) ضابطه­ های نویسنده(گان):

۱- نام و نام ­خانوادگی نویسنده(گان) باید زیر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

۲- میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، نام دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

۳- یکی از نویسندگان مقاله حتماً باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه ­ها (با رتبه علمی استادیار یا بالاتر) باشد.

۴- در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسؤول مقاله باید مشخص شود، در غیر این صورت نفر نخست به عنوان نویسنده مسؤول تلقی خواهد شد.

۵- درج رایانامه (ایمیل) نویسنده(گان)، همراه با مشخصات آنها الزامی است.

۶- جهت سهولت مکاتبه با نویسنده(گان) و ارسال فصلنامه، نشانی کامل آنها به همراه کد پستی و شماره تلفن باید در مقاله ­ها ذکر شود.

ب) ضابطه ­های مقاله­ ها:

۱- مقاله باید دارای عنوان گویا به فارسی و انگلیسی باشد.

۲- مقاله باید دارای حداقل چهارهزار و پانصد و حداکثر هفت هزار واژه باشد.

۳- مقاله در قالب (word) با قلم B Mitra  و فونت ۱۴ ارسال شود.

۴- مقاله باید دارای ساختار علمی باشد.

۵- مقاله باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی با حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ واژه باشد.

۶- واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی شامل حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه باشد.

۷- مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده(گان) باشد؛ متن کامل آن پیش‌تر در جایی منتشر نشده و یا برای چاپ به مجله یا نشریه دیگری ارائه نگردیده باشد و تا پایان زمان انجام داوری به جایی ارسال نشود.

۸- درج معادل انگلیسی یا فرانسوی یا زبان‌های مربوطه در زیر اسامی و واژگان تخصصی و خارجی الزامی است. همچنین یادداشت‌های توضیحی، در صورت ضرورت در پاورقی ذکر شود.

۹- رعایت دستور خط و نگارش زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است و مجله در ویرایش ادبی و خلاصه کردن نوشته‌ها آزاد است.

۱۰- مقاله ­های ترجمه شده، از سوی این فصلنامه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

۱۱- چنانچه مقاله ­ای پس از مرحله داوری رد شود به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد.

پ) ضابطه ­های استناد:

۱- این فصلنامه از روش استناد درون­ متنی پیروی می­ کند. بدین صورت که:

۱-۱- نام خانوادگی نویسنده اثر، سال انتشار و شماره صفحه مورد استفاده، داخل ( ) ذکر می ­شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ص۱۰۰).

۱-۲- چنانچه از یک نویسنده چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد، بعد از سال انتشار با افزودن الف، ب، پ، … (به ترتیب حروف الفبا)، آن منابع مشخص می ­شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، ۱۳۹۳، الف، ص۱۰۰) یا (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ب، ص۲۰۰).

نکته: این مستلزم آن است که در فهرست منابع هم در چنین مواردی، منابع متعدد یک نویسنده به همین شیوه تقسیم گردد.

۱-۳- چنانچه منبع مورد استفاده دارای چند جلد باشد، بعد از شماره صفحه، شماره جلد هم نوشته می ­شود؛ برای نمونه: (کاتوزیان، ۱۳۹۳، ج۱، ص۳۰۰).

۲- برای ارجاع دادنامه، چنانچه دادنامه در مجموعه‌ای منتشر نشده باشد، مرجع صدور رأی، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده ذکر گردد.

۳- فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم گردد.

۴- در فهرست منابع چنانچه از یک نویسنده، چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد ترتیب منابع باید به شکل الف، ب، پ، … باشد(توضیحات۲-۱-).

۵- ترتیب نوشتن اطلاعات کتاب در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، نام کتاب، نام مترجم/مصحح، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، محل نشر، سال انتشار.

۶- ترتیب نوشتن اطلاعات مقاله در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، نام مجله، شماره، سال انتشار.

۷- ترتیب نوشتن مشخصات دادنامه در فهرست منابع:

مرجع صدور، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده.

۸- با توجه به امکان ارجاع به منابع مختلف از یک نویسنده و جهت دسترسی بهتر خواننده به منبع، از (همان)، (پیشین)، (op.cit) و (Ibid) استفاده نشود.

۹- جهت یکنواختی مقاله­ ها، در تقسیم‌بندی مطالب حتی­ الامکان به ترتیب از گفتار، بند (الف، ب، پ، … به ترتیب الفبای فارسی) و سپس از ترتیب عددی (۱، ۲، ۳، …) استفاده شود.

۱۰- مقاله‌ها و مطالب منتشر شده در فصلنامه قضاوت لزوماً بیان دیدگاه‌های فصلنامه نیست.

ت) ضابطه ­های داوری:

۱- مقاله­ ها در دو سطح داوری می‌شوند: نخست از نظر شکلی، توسط مدیر داخلی، بررسی­ های لازم صورت گرفته و کاستی‌ها از طریق رایانامه اعلام می‌گردد؛ سپس به نحو مقتضی به صورت محرمانه به داوری (دو نفر) ارجاع می‌شود.

۲-  در صورت توافق هر دو داور بر پذیرش یا رد مقاله، برابر آن اقدام می­ شود و در صورت مغایرت نظر داوران، مقاله به داور سوّم ارجاع خواهد شد.

۳- مقاله ­هایی که به حل معضلات حقوقی و قضایی کشور کمک کنند یا موجب انتقال تجربه ­های قضایی به مراکز علمی، پژوهشی و قانون­گذاری کشور شوند و یا به نقد لوایح، طرح­ های قانون­گذاری، قوانین، مقررات و دادنامه ­های صادره از محاکم بپردازند و همچنین مقاله ­هایی با موضوعات فلسفه حقوق، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و مباحث جدید علم حقوق، در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.

از کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ­ها، قضات، پژوهشگران و صاحب­نظران دعوت می­ شود تا مقاله­ های خود را در قالب word از طریق همین سامانه ارسال فرمایند.

توجه: در صورت پذیرش مقاله، چنانچه مقاله از طریق رایانامه ارسال گردیده باشد، در نهایت ارسال مقاله از طریق سامانه نیز باید صورت گیرد.

مرکز مطالعات حقوق اسلامی