روند رسیدگی به تخلفات قضات در دستگاه قضایی

براساس ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات ارجاع می شود.

کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را به دادگاه، گزارش می‌کند.

براساس ماده ۴۶ قانون نظارت بر رفتار قضات دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌نماید:

۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۲ـ بازخریدی

۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی

۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی

۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

همچنین طبق ماده ۵۳ قانون رسیدگی بر رفتار قضات،  در ادامه رسیدگی به پرونده، اگر قاضی متخلف دارای عنوان جزائی در پرونده باشد مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.

این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.