مرکز مطالعات حقوق اسلامی

مرکز مطالعات حقوق اسلامی

مرکز مطالعات فقهی و حقوقی، حقوق اسلامی

 

"<yoastmarkwww.islamic-law.ir

 

مرکز مطالعات حقوق اسلامی می کوشد در جهت اهداف ذیل گام بردارد:

 

 • تبیین اصول و پی ساخت ها و مسائل فقهی و حقوقی اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
 • تبیین دانش های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شریعت و …).
 • مطالعه و تطبیقی مکاتب و نظام های حقوقی، به منظور توسعه و تعمیق نظام فقهی و حقوقی اسلام و پاسخ گویی به شبهات مطرح.
 • بررسی مسائل نوپدید و ارائه راه حل های مبتنی بر مبانی نظام فقهی و حقوقی اسلام.
 • نقد و بررسی قوانین موضوعه و تلاش برای حل مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • ارایه راهکارهای جایگاه عدالت اسلامی در اجتماع و قوانین حقوقی.
 • بررسی و تدوین مطالعات فقهی و حقوقی در فضای مجازی و عرصه های نوظهور فناوری.
 • ارایه راهکارهای حقوقی عام المنفعه.
 • برگزاری گردهمایی ها و نشست های علمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی.
 • ترویج هم اندیشی و برقراری ارتباط علمی بین حوزه علمیه و مراکز مختلف دانشگاهی و موسسات پژوهشی.

 

 

 

درباره مرکز مطالعات

حوزه ریاست

هیات امناء

شورای پژوهشی و سیاست گذاری

دفتر همکاری علمی وبین المللی

دفتر نظارت و ارزیابی

معاونت بین الملل

معاونت آموزش

معاونت پژوهش

islam