معاونت بین الملل

معاونت بین الملل مرکز مطالعات حقوق اسلامی

شرح وظایف معاونت بین الملل مرکز مطالعات حقوق اسلامی

 

 • طرح و توسعه اهداف مرکز مطالعات حقوق اسلامی در زبان های مختلف علی الخصوص زبان عربی و زبان انگلیسی
 • تهیه چشم انداز و برنامه های سالانه مرکز
 • تحقیق علمی بر کلیه دعاوی بین المللی مطروحه له و علیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با اولویت اشـــخاص حقوقی، حقوق عمومی
 • پیگیري کلیه دعاوي بین المللی مطروحه له و علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و عندالاقتضاء اتباع ایرانی
 • ارائه خط مشــی کلی به افراد حقیفی و حقوقی در رابطه با امور حقوقی بین المللی ازجمله دعاوی بین المللی و ارشاد آنها
 • انجام پژوهش های کاربردی درخصوص مسائل جاری در حوزه حقوق بین الملل و انتشار آن از طریق فصلنامه و وبسایت
 • ارتباط مستمر و همکاری با دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی
 • هماهنگی با نهادهای پژوهشی دولتی و مجامع علمی و دانشگاه ها به منظور انجام و ارتقای پژوهش در حوزه حقوق بین الملل و حمایت از آنها و برگزاري سمینارهای دوره ای با حضور متخصصین حقوق بین الملل و بخش های حقوقی ذیربط
 • گردآوری، تدوین و انتشار دوره ای رویه ها و آراء مراجع داوری و قضایی بین المللی به صورت مجله، پی دی اف، انتشار در وبسایت
 • مطالعات تطبیقی در زمینۀ حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل غربی
 • ارائه مشاوره حقوقی به تصــمیمات و اقداماتی که دارای آثارحقوقی بین المللی است
 • ارائه مشاوره حقوقی در تنظیم قراردادهاي بین المللی
 • اطلاع رسانی درخصوص موضوعات حقوقی بین المللی
 • ترجمه قوانین و مقررات مورد نیاز در زمینه حقوق بین الملل و انتشار آن
 • ارائه خدمات حمایتی و معاضـــدت حقوقی لازم به کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی ایرانی و ایرانیان مقیم خارج از کشــور درخصــوص دعاوی خارجی و بین المللی با در نظر گرفتن ســطح امکانات و نیازها، با هدف صــرفه جویی در هزینه های دعاوی و تأمین امنیت حقوقی.