درخواست همکاری

 شرایط و معیار‌های جذب مرکز مطالعات حقوق اسلامی

– دارا بودن مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مورد نیاز (دانشجویان مقطع دکتری نیز میتوانند ثبت نام کنند.)

– برخورداری از سابقه پژوهشی کاربردی و نظری مرتبط.

– قبولی در مصاحبه عمومی و علمی.

– تسلط به حداقل یک زبان خارجی.

– نوع همکاری اعم از تمام‌وقت و پاره‌وقت، حضوری یا غیرحضوری می‌باشد.

 

فرم درخواست همکاری با مرکز مطالعات حقوق اسلامی

    من تا کنون در جایی مشغول به کار نبودمو به دنبال کار آموزی هستممن در حال حاضر مشغول به کار هستمن دارای سابقه ی شغلی هستم و به دنبال کار