سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۱۱)

دادگستري کل استان تهران

سوالات کمیسیون قضایی (جلسه ۲۱۱)

به اطلاع مي رساند دویست و یازدهمین جلسه كميسيون ماهانه بررسي امور حقوقي و قضايي استان روز چهارشنبه تاریخ ۳/۵/۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح با طرح پرسش های زير در محل مدیریت آموزش دادگستري کل  استان تهران برگزار خواهد شد.

سوال ۵۶۴ – الف ) در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع یا تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری ( یا هیأت کارشناسی ) می باشند ؟ ( مانند تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی )

ب ) در فرض فوق چنانچه صراحتاً در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد تأثیری در پاسخ خواهد داشت ؟

سوال ۵۶۵- چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت همزمان با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی طرح شود آیا اظهار نظر درخصوص دادخواست خارج از مهلت ( قبول یا رد ) منوط به رسیدگی و قطعیت نسبت به اعسار می باشد ؟

سوال ۵۶۶- در صورتی که زوج ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی موضوع مهریه را پرداخت نماید و نسبت به مازاد، رأی به اعسار و تقسیط صادر ولی محکوم علیه از پرداخت آن امتناع نماید آیا امکان اعمال ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد ؟

سوال ۵۶۷- رسیدگی به بزه منتهی به قطع عضوی که دارای دیه کمتر از نصف دیه کامله می باشد در صلاحیت چه مرجعی است ؟ ( موضوع بند پ ماده ۳۰۲ ق. آ . د . ک )

سوال ۵۶۸-  الف ) آیا جرم کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن مشمول مرور زمان می شوند ؟

 ب )  آیا رعایت نصاب خاصی از حیث میزان مال موضوع کلاهبرداری در این خصوص لازم است ؟

سوال ۵۶۹– با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها ( مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ )  آیا اعمال مقررات ذیل آن مبنی بر ( استیفای طلب از اموال شهرداری )در سال اول بعد از قطعیت حکم صورت گیرد یا در سال دوم ؟ ( مثلاً اگر حکم در سال ۱۳۹۴ قطعی شده باشد ، اعمال مقررات ذیل ماده واحده در سال ۱۳۹۵ صورت خواهد گرفت یا سال ۱۳۹۶ ؟ )

کد: ۱۴۷۴۴۹
این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.