سازمان ها و ارگان های تابعه قوه قضاییه

سازمان ها و ارگان های تابعه قوه قضاییه

 

حوزه ریاست قوه قضاییه

خیابان ولیعصر، روبروی کلانتری جامی، خیابان پاستور

تلفن: ۶۶۹۶۳۷۰۸ و ۶۶۹۶۳۶۷۰

 

اداره کل دبیرخانه

خیابان ولیعصر، روبروی کلانتری جامی، خیابان پاستور

تلفن: ۶۶۴۶۸۹۹۱

فکس: ۶۶۹۶۳۷۰۵

 

اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه

خیابان ولیعصر، ایستگاه جامی، کوچه عزیزی ۱، پلاک ۴

تلفن: ۴-۶۶۹۵۶۶۶۲

فکس: ۶۶۴۶۸۵۵۷ و ۶۶۴۸۳۹۳۲

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

خیابان ولیعصر، خیابان جامی، خیابان کسری

تلفن: ۶۶۷۰۳۸۲۶

فکس: ۶۶۷۰۱۵۰۶

 

مرکزی امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۹

تلفن: ۸۸۹۷۴۰۵۳ و ۸۸۹۷۴۰۶۳

فکس: ۸۸۹۷۴۰۶۱

 

معاونت امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۱۰

 

دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیر کبیر، ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه، طبقه ۷

تلفن: ۲-۸۸۸۰۹۰۷۰

فکس: ۸۸۸۰۹۰۷۲

 

مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه

خیابان انقلاب، بعد از پل کالج، کوچه سعید

تلفن: ۶۶۴۰۰۶۹۰ و ۶۶۴۰۰۲۲۲

فکس: ۶۳۹۷۲۲۶۹

 

حوزه معاون اول قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

 

کمیسیون نقل و انتقالات قضات

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۱۹

تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۱۰۱ و ۸۸۹۷۰۹۴۸

 

دبیرخانه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه

خیابان ولیعصر، نبش پاستور، روبروی کلانتری جامی

تلفن: ۶۶۹۵۵۱۹۹ و ۶۶۹۵۵۲۰۰

فکس: ۶۶۹۵۷۰۵۳

 

دفتر پیگیری امور استان ها و سرپرست دفتر امور نمایندگی های قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۱۹

تلفن: ۱۱-۸۸۹۷۰۶۱۰

 

معاونت قضایی قوه قضاییه

خیابان ولیعصر، بعد از چهار راه امام خمینی، کوچه سخنور، جنب بانک ملت، پلاک ۳۶

تلفن: ۸-۶۶۳۴۵۹۳۷ و ۲-۶۳۴۵۹۶۱

فکس: ۶۶۹۵۶۹۹۷

 

اداره کل عفو و بخشودگی و  سجل کیفری

خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نرسیده به کلانتری جامی، پلاک ۱۷

تلفن: ۶۶۴۸۹۰۰۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳

فکس: ۶۶۹۵۶۹۹۷

 

اداره کل امور اجرایی و فنی و مهندسی

خیابان ولیعصر، خیابان آذربایجان، پلاک ۱۲

تلفن: ۶۶۹۵۷۷۰۰

فکس: ۶۶۴۰۷۳۱۳

 

اداره کل تصفیه امور ورشکستگی

خیابان سپهبد قرنی، مجتمع قضایی شهید بهشتی، طبقه هفتم

تلفن: ۹-۸۸۸۹۵۹۹۵

 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

خیابان شریعتی، خیابان ظفر، بین نفت و مدری، نبش خیابان فرید افشار، پلاک ۱۸۵

تلفن: ۲۳۸۵

فکس: ۲۲۲۶۰۶۹۰

 

اداره کل امور اداری و استخدامی

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸-۸۸۹۷۵۰۱۷

فکس: ۸۸۹۷۴۷۷۹

 

اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸-۸۸۹۷۵۶۰۷

فکس: ۸۸۹۷۵۶۰۵

 

وزارت دادگستری

نرسیده به میدان ولیعصر، جنب سفارت عراق

تلفن: ۸۹۹۷۱۳۹

فکس: ۸۹۹۰۲۸۵۴

 

اداره کل بودجه و تخصیص اعتبار

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸-۶-۴-۳-۸۸۹۷۶۱۰۱

 

اداره کل پیگیری هماهنگی امور استان ها

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

 

معاونت تشکیلات و بهبود روش های راهبردی

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۱۵

تلفن: ۶-۴-۳-۸۸۹۷۶۱۰۱

فکس: ۸۸۹۶۰۳۱۴

 

معاونت حقوقی

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸۸۹۷۴۴۹۱

فکس: ۸۸۹۷۴۱۶۴

 

اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین رسمی قوه قضاییه

میدان ۱۵ خرداد، جنب کاخ گلستان، ساختمان شماره ۲ قوه قضاییه

تلفن: ۳۳۹۶۹۱۳۷

فکس: ۳۳۹۶۹۱۳۷

 

اداره کل تدوین لوایح و برنامه ها

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۴-۸۸۹۷۶۱۰۱

 

معاون فرهنگی قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸۸۹۷۳۶۵

فکس: ۸۸۹۷۱۰۶۳

 

اداره کل امور مشاورین حقوقی و کارشناسان و مترجمین

بلوار آفریقای شمالی، کوچه گل فام، پلاک ۵۴

تلفن: ۸-۲۳۰۲۴۸۶۷

فکس: ۲۲۰۲۴۸۶۸

 

حوزه معاونت آموزش قوه قضاییه

خیابان حافظ، روبروی دانشکده امیر کبیر، ساختمان شماره ۳

تلفن: ۳-۸۸۸۹۴۱۲۰

فکس: ۸۸۸۹۴۱۲۷ و ۸۸۹۲۴۳۴۲

 

حوزه معاونت آموزش قضات

خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، کوچه احمدیان، بن بست آزادگان، پلاک ۱۵، ساختمان دادگستری

تلفن: ۸۸۶۰۹۹۶۶

فکس: ۸۶۰۹۹۴۴۸

 

اداره کل آموزش کارمندان قضایی

خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، خیابان احمدیان، بن بست آزادگان

تلفن: ۸۸۹۱۰۸۰۱

فکس: ۸۸۹۱۰۸۰۱

 

اداره کل کارمندان اداری

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه

تلفن: ۸-۸۸۹۷۵۰۱۷ و ۸-۴۲۳۴۸۱۶۲۴ و ۸۸۹۷۶۱۰۱

 

اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی

خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، ساختمان شماره ۳

تلفن: ۸۸۹۱۹۴۱۶

فکس: ۸۸۹۱۹۴۱۶

 

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

میدان ۱۵ خرداد، جنب کلانتری بازار

تلفن: ۶-۳۳۹۶۹۰۳۴ و ۳۹۹۸۲۸۹۰

فکس: ۳۳۹۶۹۱۱۱

 

دادگاه عالی انتظامات قضات

خیابان خیام، روبروی خیابان بهشت، کاخ دادگستری

تلفن: ۳۸۵۸۲۲۳۹ و ۳۳۹۰۵۳۵۵

فکس: ۳۳۹۵۶۵۵۶

 

دادسرای انتظامی قضات

خیابان خیام، کاخ دادگستری، طبقه ۲

تلفن: ۳۸۵۸۱ و ۳۳۹۱۴۳۵۶

فکس: ۳۳۹۱۴۴۶۵

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خیابان خیام، ضلع شمالی پارک شهر، اول خیابان فیاض بخش

تلفن: ۴-۶۶۷۰۹۴۷۲ و ۶۶۷۰۱۸۰۱ و ۶۶۷۰۱۳۱۴

فکس: ۶۶۷۰۴۱۰۱

 

سازمان بازرسی کل کشور

میدان فردوسی، خیابان شهید قرنی، نبش طالقانی

تلفن: ۶۱۳۶۱ و ۸۸۳۲۱۵۵۳

فکس: ۸۸۸۳۲۸۲۹

 

اداره کل بازرسی استان تهران

میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، انتهای کوچه طبس، روبروی موزه عبرت، ساختمان سابق بانک سپه، پلاک ۸، طبقه ۴

تلفن: ۶۶۷۴۲۰۵۰

فکس: ۶۶۷۵۹۴۱۰

 

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی

سعادت آباد، کوی فراز

تلفن: ۵-۲۴۵۸۹۱۰۲

فکس: ۲۴۵۸۹۱۰۱

 

اداره کل زندان های استان تهران

سعادت آباد، کوی فراز

تلفن: ۱-۲۲۱۲۳۷۰۱

فکس: ۲۲۱۲۲۷۰۰

 

سازمان قضایی نیروهای مسلح

خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم

تلفن: ۴-۸۸۴۳۱۸۳۱ و ۸۲۹۰۹ و ۲۱-۸۲۹۰۲۳۲۰

فکس: ۸۲۹۲۲۳۱۹ و ۸۸۲۹۰۳۳۱

 

حوزه دادستانی نظامی تهران

خیابان شریعتی، نرسیده به چهار راه شهید قدوسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

 

حوزه ریاست دادگاه های نظامی استان تهران

خیابان شریعتی، نرسیده به چهار راه شهید قدوسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح

تلفن: ۸۸۲۹۰۲۰۰ و ۳-۸۸۲۹۰۳۲۰ و ۸۸۹۰۲۲۶۲

فکس: ۸۸۲۹۰۲۶۴

 

روزنامه رسمی کشور

خیابان خیام، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی

تلفن: ۹-۵۵۶۰۴۰۹۵

فکس: ۵۵۶۲۴۵۰۴

 

دانشکده علوم قضایی

خیابان انقلاب، اول پل کالج، خیابان خارک، پلاک ۵۲

تلفن: ۶۶۷۰۴۴۲۲

فکس ۶۶۷۲۶۱۰۰

 

دیوان عالی کشور

خیابان خیام، رو به روی خیابان بهشت، ساختمان کاخ دادگستری

تلفن: ۳۸۵۸۱

فکس: ۳۳۱۱۳۷۲۸

 

دادستانی کل کشور

خیابان خیام، روبروی خیابان بهشت، ساختمان دادستانی کل کشور

تلفن: ۳۸۵۸۱

فکس: ۳۳۱۱۰۱۹۹

 

دیوان عدالت اداری

بزرگراه ستاری، بلوار شهید مخبری، نبش خیابان ایران زمین

تلفن: ۹-۵۱۲۰۱

 

مرکز پاسخگویی، توانمند سازی، و خدمات الکترونیک قوه قضاییه

خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۳۶

تلفن گویای شهرستان ها

۰۹۶۹۹

تلفن: ۷۴-۸۸۸۱۲۲۶۹ و تلفن گویا ۱۲۹

فکس: ۸۸۳۰۵۵۷۸

 

معاون اداری و مالی قوه قضاییه

بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه، طبقه ۱۲

تلفن: ۸۸۹۷۳۴۳۱ و ۸۸۹۷۳۲۸۹

فکس: ۸۸۹۶۰۸۱۲

 

اداره مترجمین رسمی قوه قضاییه

خیابان امام خمینی، میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری، پلاک ۴۸

تلفن: ۵-۶۶۷۵۸۰۰۲

فکس: ۶۶۷۵۸۰۰۶

 

ستاد دیه

خیابان طالقانی، خیابان استاد نجات الهی، پشت بانک تجارت مرکزی، بن بست دوم، پلاک ۸

تلفن: ۱۴-۸۸۹۱۶۰۱۲

فکس: ۸۸۹۱۶۰۱۱

 

مجتمع ندامتگاه تهران

جاده قدیم قم، پلیس راه حسن آباد، جاده چرمشهر، کیلومتر ۵

تلفن: ۹-۵۶۲۵۸۱۰۴

فکس: ۵۶۲۵۸۰۶۰

این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.