آدرس و شماره تلفن ندامتگاه ها و زندان ها

آدرس و شماره تلفن زندان ها به قرار زیر است:

توضیحات

  1. ندامتگاه مركزی تهران – تهران – جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر ۵ –  شهرك صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ – تلفن  ۴ – ۵۶۲۵۸۰۱۰  و  ۹ – ۵۶۲۵۸۰۵۰  و  ۵۶۲۵۸۰۶۱
  2. ندامتگاه اوین – تهران –  اوین – خیابان شهید كچویی – تلفن  ۷ –  ۲۲۱۲۲۷۲۸
  3. ندامتگاه شهرری – قرچك – تلفن  ۳۶۱۲۰۳۰۸  و ۵ –  ۳۶۱۲۸۱۱۴  و ۳۶۱۲۱۰۴۰
  4. ندامتگاه خورین – ورامین – تلفن ۳۶۷۷۶۰۰۰
  5. ندامتگاه دماوند – دماوند – تلفن  ۴ – ۷۶۳۴۲۰۷۰
  6. ندامتگاه دماوند سربندان – سربندان – تلفن  ۴ – ۷۶۳۹۲۰۷۰
این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.