آدرس و شماره تلفن بیمارستان های تامین اجتماعی در استان تهران

اداره کل درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران

خیابان کارگر شمالی،روبروی پارک لاله،ساختمان ٢۵۴
تلفن:    ۶۶۴٢۵٢٨۴    نمابر:    ۶۶٩٢٣٠٠٠-٠٢١

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان تهران

خیابان کارگر شمالی،روبروی پارک لاله،ساختمان ٢۵۴
تلفن:    ۶۶۴٣٧۶٩۶    نمابر:    ۶۶٩۴٢٩٢١-٠٢١

اداره کمیسیون های پزشکی

تهران،سه راه آذری،میدان شمشیری،نرسیده به سه راهی بوتان
تلفن:    ١٠-۶۶۶١٨٨٠٩    نمابر:    ۶۶۶۴۵٢۴۴-٠٢١

بیمارستان میلاد

بزرگراه همت،نرسیده به پل اتوبان چمران
تلفن:    ٨٢٠٣٩    نمابر:    ٨٨٠۶٢٠٠۵

بیمارستان صدر

میدان ولیعصر،خیابان کریم خان،خیابان به آفرین،پلاک ٨
تلفن:    ٨٨٩۴۵۴٧۶    نمابر:    ٨٨٩۴٣٢٠٢

بیمارستان شهید مهدی شریعت رضوی

سرآسیاب،مهرآباد جنوبی،روبروی پایگاه یکم شکاری
تلفن:    ۵-۶۶۶٣۶٨٠١    نمابر:    ۶۶۶١٢١٣١-٠٢١

بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر فیاض بخش

کیلومتر٧،جاده قدیم کرج،ابتدای خیابان خلیج
تلفن:    ۵٠-۶۶٢۵٠۴۵    نمابر:    ۶۶٢۵٠٧۴٣-٠٢١

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

خیابان پاسداران،بوستان نهم
تلفن:    ١٨-٢٢۵۴٩٠١٠    نمابر:    ٢٢۵۴٩٠٣٩-٠٢١

بیمارستان شهید دکتر لواسانی

چهارراه تهرانپارس،اتوبان شهید یاسینی،جنب پایانه اتوبوسرانی
تلفن:    ١۵-٧٧٣١١٠١١    نمابر:    ٧٧٣١٢٠١۶-٠٢١

بیمارستان شهید دکتر معیری

میدان شهداء،سه راه مجاهدین
تلفن:    ١۴و١١-٧٧۵٣۵١١٠    نمابر:    ٧٧۵٣۵١١۶-٠٢١

بیمارستان شهدای ١۵ خرداد ورامین

ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر(ورودی شهر)
تلفن:    ٨-٣٢٣۴٩٢۴    نمابر:    ٣٢٣۴٩٢٢-٠٢٩١

بیمارستان هدایت

خیابان شهید دکتر شریعتی،دوراهی قلهک،خیابان یخچال،خیابان هدایت
تلفن:    ۶-٢٢۵۴۴١٧٣    نمابر:    ٢٢۵۴١١٨۴-٠٢١

بیمارستان مریم

خیابان شوش غربی،روبروی ایستگاه مترو شوش
تلفن:    ۵۵۵۶٢٧٠۵    نمابر:    ۵۵۶٢٣٧٠١-٠٢١

بیمارستان آیت اله کاشانی

بزرگراه بعثت،فلکه دوم خزانه بخارائی
تلفن:    ۵-۵۵٠۶١١٣١    نمابر:    ۵۵٠۶١١٣٧-٠٢١

بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر

اسلامشهر،شهرک سعیدیه،ابتدای بلوار سیفی
تلفن:    ٢٢٢٩۶٠٠-٢٢٢٢٩٧٠٠-٢٢٢٢٩٨٠٠    نمابر:    ٢٢٢١٠٩٩-٠٢٢٨

دی کلینیک ابوریحان

خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،نبش خیابان شهید نظری(سزاوار)
تلفن:    ۶۶۴۶٩٨٢١-٢٢    نمابر:    ۶۶۴۶٩۴۴٠

دی کلینیک شهید سلیمانی

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،نرسیده به سه راه ورامین،مقابل پمپ بنزین
تلفن:    ۵۵٩٠٧۶۴    نمابر:    ۵۵٩٠٠٧۶۴

پلی کلینیک شهدای خاندان حکیم

خیابان قزوین،دوراهی قپان،خیابان امین الملک
تلفن:    ۵۵٧٠٠٧٠٠    نمابر:    ۵۵٧٢٠٠٢٩

پلی کلینیک دکتر امانی پاکدشت

پاکدشت،خیابان خاوران،جنب شهرداری پاکدشت
تلفن:    ٣٠٣۴٨٧٧    نمابر:    ٣٠٣۴٨٧٧-٠٢٩١

پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین

ورامین،خیابان شهید باهنر،روبروی کارخانه قند
تلفن:    ٣-٢٢۴٣٠۵٢    نمابر:    ٢٢۴٣٠۵١-٠٢٩١

پلی کلینیک دستغیب قرچک

قرچک،خیابان امام،جنب آتش نشانی
تلفن:    ٢١۴۵۶٨٠    نمابر:    ٢١۴۵٠۴٠-٠٢٩٢

پلی کلینیک ١٣ آبان

خیابان شهید رجائی،جنب شهرداری منطقه ١۶ ، ایستگاه ورزش
تلفن:    ٢۶-۵۵٠۶١١٢٣    نمابر:    ۵۵٣٣٨٠٨٩

پلی کلینیک شماره ١

کیلومتر ١۴ اتوبان تهران- کرج، پیکانشهر
تلفن:    ۴۴٩١٩٨١١٨    نمابر:    ۴۴١٩٧۴٠٠

پلی کلینیک شهید حیدری

خیابان ولیعصر(عج)،چهارراه امیراکرم،خیابان نوفل لوشاتو
تلفن:    ۶۶۴٠٨٩۴٠    نمابر:    ۶۶۴۶۶٢٢١

پلی کلینیک فدائیان اسلام

شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز
تلفن:    ٣٣٧۴٣٠۶۶    نمابر:    ٣٣٣٧١۶٠۶

پلی کلینیک قدس

تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان
تلفن:    ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵    نمابر:    ٧٧٨١٧٠۴٠

پلی کلینیک شهید مفتح

کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان
تلفن:    ٣-۵۵٢٧٨٨٨١    نمابر:    ۵۵٢٧٨٨٨٧

پلی کلینیک جشنواره

فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره،روبروی فرهنگسرای اشراق
تلفن:    ٧٧٩۶١۶۶٢    نمابر:    ٧٧٣٢۶٠۶۵

پلی کلینیک ٢٢ بهمن

خیابان آزادی، روبروی سازمان مرکزی
تلفن:    ۶-۶۶٨۶٧١۴۵    نمابر:    ۶۶٨٧۵۶٨٠

پلی کلینیک شماره ١٧

میدان شمشیری،ابتدای خیابان بوتان گاز،مجتمع اداری- درمانی بعثت
تلفن:    ۶۶۶٩٩٨٢٠    نمابر:    ۶۶۶٩٩٨٢٩

پلی کلینیک طوس

خیابان کارگر جنوبی،بین چهارراه لشکر و میدان قزوین،خیابان آقابالازاده
تلفن:    ۵۵۴١٢٣٨٣    نمابر:    ۵۵۴١۴۴۴١

درمانگاه شماره ١۵

خیابان شهید مدنی(نظام آباد)،چهارراه شهید مدنی،کوچه شهید شعبانی
تلفن:    ٧٧۵٧۵٩۵٩    نمابر:    ٧٧۵٧۵٩۵٩

درمانگاه شماره ١٩

خیابان ١٧ شهریور،نرسیده به میدان خراسان،خیابان شهید عجب گل(جهان پناه)،پلاک ٩
تلفن:    ٩-٣٣٧٣١٢٣٨    نمابر:    ٣٣٧٢۵۶٨٨

درمانگاه نسیم شهر

کیلومتر ٢٢ جاده ساوه،اکبرآباد،خیابان ١۴ متری شهید چمران،جنب ده متری محسنی
تلفن:    ۴٣۵٧۴۴-٠٢٩١    نمابر:    ۴٣۵١۶٩٧-٠٢٩١

درمانگاه شهید عباسی

جاده قدیم قم،باقرشهر،اول ٢۴ متری طالقانی،جنب مرکز مخابرات شهید بختیاری
تلفن:    ۵۵٢٠٣۴۶۴    نمابر:    ۵۵٢٠٣۴۶۴

درمانگاه شهدای دخانیات

خیابان قزوین،جنب دخانیات
تلفن:    ۵۵۴١۶٩٧٢    نمابر:    ۵۵۴١۶٩٧٣

درمانگاه فیروزکوه

فیروزکوه،کیلومتر ٢ جاده قائم شهر،خیابان ۴۵ متری
تلفن:    ۶٢٢۴٧٢١    نمابر:    ۶٢٢٨٣٠١-٠٢٢١
درمانگاه آزادی

کیلومتر ٢ جاده مخصوص کرج،مقابل شهرک اکباتان
تلفن:    ۶۶٠٢۵٩٠۵    نمابر:    ۶۶٠۴۶٨١٣

مرکز بهداشتی و درمانی ٢١

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدیق تقدیری
تلفن:    ۴۴٠٧٣٣٩٩    نمابر:

مرکز بهداشتی و درمانی ٢٢

میدان صادقیه،بلوار آیت اله کاشانی،خیابان فردوس،خیابان صدق تقدیری،پلاک ۴٧
تلفن:    ۴۴٠٧۴٣٠٠    نمابر:    ۴۴٠٨٢٨١١

این مطالب را از دست ندهید....

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.