مرور رده

آئین نامه ها و مقررات

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمين و معاضدت قضائي بين‌المللي (92/03/20) با توجه به اهميت روزافزون همکاري‌هاي بين‌المللي در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ايجاد انضباط بيشتر در تنظيم و ارسال درخواستهاي همکاري بين‌المللي و نيز اجراي…

دستورالعمل نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان

دستورالعمل نظارت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان (موضوع ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری) در اجرای صحیح مواد 288 و 289 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بمنظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در امر نظارت دادستان های مرکز…

بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی کشور

بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی کشور در خصوص ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نظربه اینکه مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به…

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده(1394/10/27) آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال…

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی(1395/05/25) آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از…

دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه

دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه (1395/01/17) با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و…

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

شماره۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ                                                             ۱۳۹۵/۵/۱۶ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۳ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت)…

آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

شماره۲۶۲۴/ص                                                                           ۱۳۹۵/۵/۱۱ جناب آقای جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت چاپ در روزنامه…